ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tiêu chuẩn

Đóng 03 tháng / lần
vnđ 2999K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn trải nghiệm công cụ quản lý đầu tư cơ bản của WTM Platform để đầu tư
 • Xây dựng danh mục đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Ngành & Cổ phiếu dẫn dắt
 • Tín hiệu cảnh báo sớm
 • Phương án giao dịch chi tiết
 • Soi lực Mua - Bán , Cung - Cầu
 • Giao dịch khối ngoại chi tiết
 • Chiến lược giao dịch phái sinh
 • Chiến lược đầu tư chứng quyền
 • Kinh nghiệm & Hướng dẫn
 • Hỗ trợ riêng
-13.4%

Chuyên nghiệp

Đóng 06 tháng / lần
vnđ 2599K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng công cụ quản lý đầu tư của WTM Platform để đầu tư chuyên nghiệp
 • Xây dựng danh mục đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Ngành & Cổ phiếu dẫn dắt
 • Tín hiệu cảnh báo sớm
 • Phương án giao dịch chi tiết
 • Soi lực Mua - Bán , Cung - Cầu
 • Giao dịch khối ngoại chi tiết
 • Chiến lược giao dịch phái sinh
 • Chiến lược đầu tư chứng quyền
 • Kinh nghiệm & Hướng dẫn
 • Hỗ trợ riêng
-33.4%

Gói VIP

Đóng 12 tháng / lần
vnđ 1999K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng công cụ quản lý đầu tư đầy đủ của WTM Platform để đầu tư chuyên nghiệp
 • Xây dựng danh mục đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Ngành & Cổ phiếu dẫn dắt
 • Tín hiệu cảnh báo sớm
 • Phương án giao dịch chi tiết
 • Soi lực Mua - Bán , Cung - Cầu
 • Giao dịch khối ngoại chi tiết
 • Chiến lược giao dịch phái sinh
 • Chiến lược đầu tư chứng quyền
 • Kinh nghiệm & Hướng dẫn
 • Hỗ trợ riêng
-100%

Gói VIP

Giao dịch tại đơn vị tư vấn
Miễn phí
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng công cụ quản lý đầu tư đầy đủ của WTM Platform để đầu tư chuyên nghiệp
 • Xây dựng danh mục đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Ngành & Cổ phiếu dẫn dắt
 • Tín hiệu cảnh báo sớm
 • Phương án giao dịch chi tiết
 • Soi lực Mua - Bán , Cung - Cầu
 • Giao dịch khối ngoại chi tiết
 • Chiến lược giao dịch phái sinh
 • Chiến lược đầu tư chứng quyền
 • Kinh nghiệm & Hướng dẫn
 • Hỗ trợ riêng

ƯU ĐÃI KHI GIAO DỊCH TẠI ĐƠN VỊ TƯ VẤN


- GIA NHẬP ROOM TƯ VẤN VIP
- Miễn phí toàn bộ lãi vay giao dịch trong ngày
- Miễn phí toàn bộ lãi vay 10 ngày liên tiếp
(giao dịch liên tục sẽ được tự động gia hạn miễn phí lãi vay)
- Lãi vay ký quỹ cạnh tranh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

W.T.M PLATFORM

Lựa chọn các đề mục phía dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết

Tổng quan

Chứng khoán

Đầu tư

Phái sinh

Tín hiệu

Chứng quyền

Đầu ngành

Khối ngoại

Mua - Bán

Báo cáo

Cung - Cầu

Kinh nghiệm