ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

DIAMOND

Đóng 03 tháng / lần
vnđ 1999K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng dịch vụ nhưng vốn đầu tư ít hơn 01 tỷ
 • Chiến lược đầu tư hàng ngày
 • Chiến lược đầu tư hàng tuần
 • Chiến lược đầu tư trong phiên
 • Công cụ dành cho DIAMOND
 • Danh mục đầu tư
 • Cổ phiếu đầu tư
 • Hỗ trợ riêng
HOT

VIP

Đóng 03 tháng / lần
vnđ 2999K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng dịch vụ nhưng vốn đầu tư ít hơn 03 tỷ
 • Chiến lược đầu tư hàng ngày
 • Chiến lược đầu tư hàng tuần
 • Chiến lược đầu tư trong phiên
 • Công cụ dành riêng cho VIP
 • Danh mục đầu tư VIP
 • Cổ phiếu đầu tư VIP
 • Chuyên viên hỗ trợ riêng
HOT

S.VIP

Đóng 03 tháng / lần
vnđ 3999K / tháng
Dành cho Nhà đầu tư muốn sử dụng dịch vụ nhưng vốn đầu tư ít hơn 10 tỷ
 • Chiến lược đầu tư hàng ngày
 • Chiến lược đầu tư hàng tuần
 • Chiến lược đầu tư trong phiên
 • Công cụ dành riêng cho S.VIP
 • Danh mục đầu tư VIP
 • Cổ phiếu đầu tư VIP
 • Chuyên viên cao cấp hỗ trợ riêng
V.HOT

SPEACIAL

Giao dịch tại đơn vị tư vấn
Miễn phí
Dành cho Nhà đầu tư giao dịch trực tiếp tại đơn vị có ủy quyền
 • Chiến lược đầu tư hàng ngày
 • Chiến lược đầu tư hàng tuần
 • Chiến lược đầu tư trong phiên
 • Công cụ dành riêng cho S.VIP
 • Chuyên viên cao cấp hỗ trợ riêng

ƯU ĐÃI KHI GIAO DỊCH TẠI ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN


- GIA NHẬP ROOM TƯ VẤN S.VIP

- CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ S.VIP

- CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HỖ TRỢ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

W.T.M PLATFORM

Lựa chọn các đề mục phía dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết

Tổng quan

Chứng khoán

Đầu tư

Phái sinh

Tín hiệu

Chứng quyền

Đầu ngành

Khối ngoại

Mua - Bán

Báo cáo

Cung - Cầu

Kinh nghiệm