Đầu tư theo Xu hướng thị trường (trend)

Xu hướng thị trường có tầm quan trọng đặc biệt trong phương pháp phân tích kỹ thuật và là yếu tố cực kỳ cần thiết để phân...

Thị trường chứng khoán phái sinh là gì?

Thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Nhằm nâng cao vai trò, vị thế của thị trường chứng khoán và có thêm công cụ...

Kiến thức phân tích cơ bản

Tìm hiểu cơ hội đầu tư khi đọc Báo cáo tài chính : XEM TẠI ĐÂY  Chiến lược đầu tư nắm giữ cổ phiếu tốt...

Kiến thức phân tích kỹ thuật

Mô hình nến Nhật Bản : XEM TẠI ĐÂY Phân biệt "Điều chỉnh" và "Đảo chiều" : XEM TẠI ĐÂY Đầu tư theo xu hướng (Trending)...

Sách chứng khoán tham khảo

Nhà đầu tư thành công - Wiliam ONeil : XEM TẠI ĐÂY Chết vì chứng khoán - Jesse Livermore : XEM TẠI ĐÂY Nhà đầu tư...

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Kinh nghiệm khi đầu tư chứng khoán : XEM TẠI ĐÂY Kẻ thù trong đầu tư : Cảm xúc : XEM TẠI ĐÂY "Cảm nhận vùng...

Thao túng trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trên thế giới, các đối tượng thao túng giá thường sử dụng hai hình thức để kiếm lợi, mua bán kéo giá chứng khoán...

“Cảm nhận vùng đỉnh” trong đầu tư chứng khoán

Khi những thông tin tích cực được “bơm” ra liên tục cũng là lúc nhà đầu tư cần lưu ý về vùng đỉnh của...

Cổ phiếu tăng giá liên tục, tại sao ?

Có hàng ngàn lý do để cổ phiếu tăng giá, tuy nhiên ở đây chỉ điểm ra 4 lý do chung để cổ phiếu...