Xu hướng thị trường có tầm quan trọng đặc biệt trong phương pháp phân tích kỹ thuật và là yếu tố cực kỳ cần thiết để phân tích thị trường. Những mô hình giá, đồ thị giá thường được sử dụng để “xác định và đánh giá thị trường” là: Đường xu hướng, kênh và đường kênh; Các mức hỗ trợ và kháng cự; Các mô hình biến động giá; Các chỉ số trung bình động.

Xu hướng là chiều hướng của thị trường, là con đường mà thị trường đang di chuyển. Theo thời gian, giá cả một cổ phiếu biến động liên tục trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Vì vậy, có nhiều cách phân loại khác nhau: theo sự biến động giá và theo thời gian.

Về tổng quát, sự biến động giá trong một giai đoạn nhất định gồm hai phần chính: dập dềnh và có xu hướng (tăng hoặc giảm) cụ thể: 

(1) Xu hướng đi ngang (xu hướng không đổi, không xu hướng): Giá cổ phiếu không thực sự tăng/giảm. Giá cổ phiếu luôn xoay quanh một mức giá cố định. Các đỉnh và các đáy nằm ngang, biểu hiện thị trường đang đứng giá hoặc giá thay đổi rất ít. Mỗi giai đoạn dập dềnh đều có hai giá trị, coi như hai ngưỡng: “hỗ trợ và kháng cự“. Hai mức hỗ trợ và kháng cự là phạm vi biến động giá của biến động dập dềnh. Nhà đầu tư nên nắm vững các đặc điểm kể trên vì sau này khi nghiên cứu các chỉ số phân tích kỹ thuật ta sẽ thấy có những chỉ số không thể áp dụng được với thị trường dập dềnh;

(2) Xu hướng tăng gồm một chuỗi các đỉnh và các đáy liên tục cao hơn. Biểu hiện thị trường đang tăng giá và

(3) Xu hướng giảm gồm một chuỗi các đỉnh và các đáy liên tục thấp hơn. Biểu hiện thị trường đang giảm giá.

Phân loại theo thời gian, ta có: 

(1) Xu hướng chính (dài hạn) – thường kéo dài hơn một năm;

(2) Xu hướng trung gian (trung hạn) – thường từ ba tuần đến vài tháng;

(3) Xu hướng ngắn hạn – thường kéo dài vài ba tuần.

Xu hướng thị trường phản ánh tỷ lệ biến đổi trung bình của giá cổ phiếu theo thời gian. Giá cổ phiếu không di chuyển theo một đường thẳng mà thể hiện bằng một chuỗi các đường zíc-zắc tạo nên các đỉnh và các đáy rõ ràng. Chiều hướng các đỉnh/đáy đó tạo nên xu hướng của thị trường.

Các xu hướng tồn tại trong mọi thời gian, mọi thị trường và có khả năng ổn định theo thời gian. Một cổ phiếu có giá tăng/giảm sẽ tiếp tục tăng/giảm và chỉ chấm dứt tới khi có sự biến động về giá hoặc một trạng thái nào đó xảy ra.

Xu hướng giá tăng được coi là vẫn đang duy trì tới khi xuất hiện một đáy mới thấp hơn đáy trước đó. Theo xu hướng tăng, một cổ phiếu hồi phục thường có một “giai đoạn quá độ” giữa tính ổn định và các biến động giảm. Vì vậy, trên đồ thị giá nó sẽ hình thành hàng loạt các điểm cao hơn và đáy thấp hơn. Qua đó, ta dự đoán: thị trường có thể tăng giá.

Xu hướng giá giảm được coi là vẫn đang tiếp tục tới khi xuất hiện một đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Theo xu hướng giảm, một cổ phiếu suy giảm cũng có một “giai đoạn quá độ” giữa tính ổn định và biến động tăng. Vì vậy, trên biểu đồ giá nó sẽ tạo ra hàng loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Từ đó suy ra: giá cổ phiếu có khả năng giảm.

Tại Xu hướng đi ngang (không đổi), giá cổ phiếu không thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Giá giao động lên xuống trong thời gian dài và biến động này không thể hiện rõ ràng trên biểu đồ giá.

Các xu hướng có thể tương tác lẫn nhau và trở thành một phần của xu hướng lớn hơn tiếp theo.

*** Tóm lại, khi phân tích các biểu đồ giá, nhà đầu tư cần phải định vị bằng được các đỉnh và các đáy, để xác lập được một chiến lược đầu tư hợp lý, vì đó là các điểm quan trọng, biểu thị sự chấm dứt khả năng phục hồi hoặc suy giảm của thị trường. Trong thực tế, giao dịch tại một điểm gần đỉnh/đáy bao giờ cũng là những sự lựa chọn tối ưu.

Trong xu hướng thị trường tăng/giảm rõ rệt, nhà đầu tư có thể mua vào khi thị trường có xu hướng tăng và bán ra khi thị trường có xu hướng giảm. Ta cũng có thể mua vào trong các đợt điều chỉnh giảm giá ngắn hạn trong giai đoạn trung gian – tăng.

Trong giai đoạn không có xu hướng (đi ngang), nhà đầu tư có thể mua vào nếu giai đoạn tiếp theo là biến động tăng, và bán ra thu lời khi giá đạt kỳ vọng. Ngược lại, nhà đầu tư nên bán ra cắt lỗ khi thị trường chuyển biến xấu dần.

Chiến thắng thị trường tổng hợp