Nền tảng đầu tư thành công

giải pháp hỗ trợ đầu tư chứng khoán & kiểm soát rủi ro hiệu quả

GIẢI PHÁP CHO TẤT CẢ NHÀ ĐẦU TƯ

WTM Platform là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Hệ thống trang bị cho nhà đầu tư những công cụ mạnh mẽ nhất, giúp nhà đầu tư có thể nắm bắt nhanh chóng và chính xác diễn biến thị trường và cổ phiếu.

Hệ thống mang đến cho nhà đầu tư một cách tiếp cận rất trực quan, nhà đầu tư có thể chủ động tra cứu và xây dựng danh mục đầu tư. Hệ thống sẽ tự động đưa ra khuyến nghị danh mục với tỷ lệ phân bổ vốn và sức mua hợp lý theo diễn biến thị trường. Nhà đầu tư sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung hơn vào hoạt động giao dịch chi tiết.

Hệ thống cảnh báo sớm giúp nhà đầu tư phát hiện kịp thời các cơ hội tốt để mua vào, chốt lời cổ phiếu. Và nếu thị trường diễn biến không thuận lợi, hệ thống sẽ đưa ra các khuyến nghị giảm tỷ trọng nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn hiệu quả.

Tính năng nổi bật

sản phẩm chuyên biệt, nhà đầu tư có thể trực tiếp tương tác

Tổng quan

Đây là báo cáo tổng quan nhất để nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về diễn biến thị trường cơ sở, phái sinh, cổ phiếu và chứng quyền.

Chứng khoán cơ sở

Nền tảng W.T.M Platform sẽ đưa ra phân tích, nhận định và khuyến nghị hành động phù hợp trên thị trường cơ sở.

Quản lý đầu tư

Nhà đầu tư có thể chủ động tra cứu, xây dựng danh mục đầu tư dựa trên hệ thống khuyến nghị hoặc theo quan điểm cá nhân riêng.

Cổ phiếu đầu ngành

Hệ thống sẽ thống kê xem ngành nào đang có sức hút lớn nhất và mã đại diện ngành đang có xu hướng tốt và được dòng tiền chú ý.

Tín hiệu

Đây là bộ công cụ mạnh mẽ đưa ra các tín hiệu sớm (tích cực & tiêu cực) để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội cũng như kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Giao dịch phái sinh

Đây là kênh giao dịch , "lướt sóng" hiệu quả dành cho nhà đầu tư ngắn hạn. Bên cạnh đó đây cũng là kênh phòng ngừa rủi ro rất tốt.

Lực mua bán

Nhà đầu tư có thể chủ động tra cứu cổ phiếu để xem lực mua bán thẳng, khối ngoại giao dịch, tổng cung cầu hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Đầu tư chứng quyền

Chi phí đầu tư rất thấp, lỗ giới hạn nhưng lợi nhuận không hạn chế nếu cổ phiếu đại diện tăng/giảm diễn biến theo đúng phán đoán của nhà đầu tư.