1. Mô hình nến Nhật Bản : XEM TẠI ĐÂY
  2. Phân biệt “Điều chỉnh” và “Đảo chiều” : XEM TẠI ĐÂY
  3. Đầu tư theo xu hướng (Trending) : XEM TẠI ĐÂY