Báo cáo chi tiết xem Tại đây

Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai
Các hợp đồng đang có chiều hướng khá tiêu cực, Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới và có thể mở vị thế bán ở vùng giá cao.
Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0)
Hợp đồng Vùng mở vị thế mua Vùng mở vị thế bán
VN30F1806 908 – 927 943 – 960
VN30F1807 907 – 926 942 – 958
VN30F1809 915 – 938 956 – 976
VN30F1812 926 – 950 968 – 989
Chiến thuật đầu tư theo xu hướng
Hợp đồng Hành động Vùng giá Mua / Bán
VN30F1806 Bán khi hồi phục Canh bán 941 – 956
VN30F1807 Bán khi hồi phục Canh bán 940 – 954
VN30F1809 Bán khi hồi phục Canh bán 953 – 969
VN30F1812 Bán khi hồi phục Canh bán 965 – 982