Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây

Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai
Các hợp đồng đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, NĐT có thể xem xét bán ở những nhịp hồi phục trong phiên.
Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0)
Hợp đồng Vùng mở vị thế mua Vùng mở vị thế bán
VN30F1807 928 – 938 950 – 964
VN30F1808 928 – 938 950 – 964
VN30F1809 924 – 936 950 – 966
VN30F1812 921 – 935 951 – 969
Chiến thuật đầu tư theo xu hướng
Hợp đồng Hành động Vùng giá Mua / Bán
VN30F1807 Bán khi hồi phục Canh bán 948 – 960
VN30F1808 Mua khi điều chỉnh Canh mua 932 – 940
VN30F1809 Bán khi hồi phục Canh bán 947 – 959
VN30F1812 Bán khi hồi phục Canh bán 948 – 962