Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây

Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai
Các hợp đồng đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, NĐT có thể xem xét bán ở những nhịp hồi phục trong phiên.
Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0)
Hợp đồng Vùng mở vị thế mua Vùng mở vị thế bán
VN30F1807 877 – 889 905 – 925
VN30F1808 878 – 890 906 – 926
VN30F1809 876 – 890 909 – 933
VN30F1812 897 – 911 930 – 954
Chiến thuật đầu tư theo xu hướng
Hợp đồng Hành động Vùng giá Mua / Bán
VN30F1807 Bán khi hồi phục Canh bán 903 – 921
VN30F1808 Bán khi hồi phục Canh bán 904 – 922
VN30F1809 Bán khi hồi phục Canh bán 906 – 926
VN30F1812 Bán khi hồi phục Canh bán 927 – 947