Biểu đồ hình nến Nhật Bản được cho rằng đã được phát triển trong thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma – một thương nhân gạo Nhật Bản. Chúng đã được giới thiệu tới thế giới phương tây bởi Steve Nison trong cuốn sách của ông, Japanese Candlestick Charting Techniques.

Biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của cổ phiếu chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ.

——————————————-

Để tìm hiểu kỹ hơn, dưới đây là những mô hình cơ bản nhưng có tầm quan trọng rất lớn trong phân tích kỹ thuật.

1.  Nến cơ bản (standard – tiêu chuẩn , marubozu – nến đặc , spinning top – nến quay đầu)

2. Mô hình nến đảo chiều : dự đoán đỉnh đáy trong ngắn hạn

  • Nến DOJI (doji cân bằng , gravestone – bia mộ , dragonfly – chuồn chuồn)

  • Nến KARASAKA (hammer , inverted hammer , shooting star)

  • Chuỗi nến cặp (engulfing – nhấn chìm , dark cloud cover – mây đen bao phủ , piercing – xuyên phá)

  • Nến sao trời (evening star  – sao hôm , morning star – sao mai , harami – mất đà)

3. Phân tích một số mô hình nến thực tế

Chiến thắng thị trường tổng hợp